Shalom Coffee - Tropic Garden ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Shalom Coffee - Tropic Garden tại Sreet 66, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Shalom Coffee - Tropic Garden được 5 điểm. Hãy thử đến Shalom Coffee - Tropic Garden trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Sreet 66, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Shalom Coffee - Tropic Garden