Mr. Singh Indian Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 152 Nguyen Van Huong Street, District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Mr. Singh Indian Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Mr. Singh Indian Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Mr. Singh Indian Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

152 Nguyen Van Huong Street, District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: