Cafe Evita ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cafe Evita tại 230 Nguyen Van Huong District 2, Ho Chi Minh City Thao Dien Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cafe Evita được 5 điểm. Hãy thử đến Cafe Evita trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

230 Nguyen Van Huong District 2, Ho Chi Minh City Thao Dien Vietnam

Mở cửa: