Sagar Indian Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 101 Quoc Huong Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Sagar Indian Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Sagar Indian Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Sagar Indian Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

101 Quoc Huong Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: