Chickita Flame Grilled Chicken ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 230 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D.2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Chickita Flame Grilled Chicken. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Chickita Flame Grilled Chicken được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Chickita Flame Grilled Chicken chưa? Rất đáng để thử đấy!

230 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D.2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Chickita Flame Grilled Chicken