Khanh Casa Garden ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Khanh Casa Garden tại 77 Ham Nghi Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Khanh Casa Garden được 5 điểm. Hãy thử đến Khanh Casa Garden trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

77 Ham Nghi Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: