Phuc Long Coffee & Tea ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Phuc Long Coffee & Tea tại 122 Le Loi St, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Phuc Long Coffee & Tea được 5 điểm. Hãy thử đến Phuc Long Coffee & Tea trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

122 Le Loi St, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Nhượng quyền : Phúc Long

Mở cửa: