Golden Lotus Spa & Massage Club ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (574)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 15 Thái Văn Lung, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Golden Lotus Spa & Massage Club. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Golden Lotus Spa & Massage Club được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Golden Lotus Spa & Massage Club chưa? Rất đáng để thử đấy!

15 Thái Văn Lung, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 9:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 9:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 9:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 9:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 9:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 9:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 9:00 AM – 10:00 PM