ROS Yacht Club - Dining & River Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (318)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy ROS Yacht Club - Dining & River Lounge tại Bach Dang Waterbus Station, 10B Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá ROS Yacht Club - Dining & River Lounge được 5 điểm. Hãy thử đến ROS Yacht Club - Dining & River Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Bach Dang Waterbus Station, 10B Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 10:30 AM – 12:00 AM
Thứ ba: 10:30 AM – 12:00 AM
Thứ tư: 10:30 AM – 12:00 AM
Thứ năm: 10:30 AM – 12:00 AM
Thứ sáu: 10:30 AM – 12:00 AM
Thứ bảy: 10:30 AM – 12:00 AM
Chủ nhật: 11:00 AM – 12:00 AM