Alley 50 Saigon Ultra Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Alley 50 Saigon Ultra Lounge tại 49 Mac Thi Buoi Ben Nghe Ward, Disctrict 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Alley 50 Saigon Ultra Lounge được 5 điểm. Hãy thử đến Alley 50 Saigon Ultra Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

49 Mac Thi Buoi Ben Nghe Ward, Disctrict 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: