Let's Poke - Healthy Hawaiian Sashimi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (24)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 19, 49B Street, Thao Dien Ward ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Let's Poke - Healthy Hawaiian Sashimi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Let's Poke - Healthy Hawaiian Sashimi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Let's Poke - Healthy Hawaiian Sashimi chưa? Rất đáng để thử đấy!

19, 49B Street, Thao Dien Ward

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 100,000đ - 150,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 9:30 AM – 9:30 PM
Thứ ba: 9:30 AM – 9:30 PM
Thứ tư: 9:30 AM – 9:30 PM
Thứ năm: 9:30 AM – 9:30 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM