Sweet and Sour Bakery ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (185)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Sweet and Sour Bakery tại 9 Ngô Quang Huy, Thảo Điền ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Sweet and Sour Bakery được 5 điểm. Hãy thử đến Sweet and Sour Bakery trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

9 Ngô Quang Huy, Thảo Điền

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 35,000đ - 200,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 8:00 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 8:00 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 8:00 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 8:00 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 8:00 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 8:00 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 8:00 PM