Garni Bistro ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (28)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Garni Bistro tại 8C Nguyễn Bá Huân, Thảo Điền ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Garni Bistro được 5 điểm. Hãy thử đến Garni Bistro trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

8C Nguyễn Bá Huân, Thảo Điền

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 200,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 9:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ ba: 9:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ tư: 9:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ năm: 9:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ sáu: 9:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ bảy: 9:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Chủ nhật: 9:00 AM – 3:00 PM, 5:00 – 9:00 PM