Cafe Marcel Thảo Điền

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (305)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 28 Ngô Quang Huy, Thảo Điền ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cafe Marcel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Marcel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Marcel chưa? Rất đáng để thử đấy!

28 Ngô Quang Huy, Thảo Điền

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 20,000đ - 100,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 6:00 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 6:00 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 6:00 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 6:00 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 6:00 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 6:00 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 6:00 PM