F29 Lounge & Restaurant ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến B7 Gi_ng Vo, Ba Dinh Situated on level 1 of Dolce Hanoi Golden Lake, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy F29 Lounge & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, F29 Lounge & Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến F29 Lounge & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

B7 Gi_ng Vo, Ba Dinh Situated on level 1 of Dolce Hanoi Golden Lake, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: