President Cafe ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 22 ngo 135/1 Nui Truc Ba Dinh Dist., Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy President Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, President Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến President Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

22 ngo 135/1 Nui Truc Ba Dinh Dist., Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: