Emms Cafe Bistro ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 110 D1 Tran Huy Lieu, Giang Vo Ba Dình district, Hanoi 118443 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Emms Cafe Bistro. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Emms Cafe Bistro được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Emms Cafe Bistro chưa? Rất đáng để thử đấy!

110 D1 Tran Huy Lieu, Giang Vo Ba Dình district, Hanoi 118443 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: