Vegan Meal Ha Thanh Restaurant ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 116, Alley 166, Kim Ma Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Vegan Meal Ha Thanh Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Vegan Meal Ha Thanh Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Vegan Meal Ha Thanh Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

116, Alley 166, Kim Ma Ba Dinh, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: