Caffe Bene ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Caffe Bene tại 58 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Caffe Bene được 5 điểm. Hãy thử đến Caffe Bene trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

58 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: