Japanese Udon Donnosuke Mi Vang ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 968 Nguyen Van Linh District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Japanese Udon Donnosuke Mi Vang. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Japanese Udon Donnosuke Mi Vang được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Japanese Udon Donnosuke Mi Vang chưa? Rất đáng để thử đấy!

968 Nguyen Van Linh District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Japanese Udon Donnosuke Mi Vang