Chang Kang Kung ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 1058 Nguyen Van Linh Level 3, Vivo City Mall, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Chang Kang Kung. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Chang Kang Kung được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Chang Kang Kung chưa? Rất đáng để thử đấy!

1058 Nguyen Van Linh Level 3, Vivo City Mall, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: