Ruby Soho Saigon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến S52-1, Pham Van Nghi, Sky Garden 2, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ruby Soho Saigon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ruby Soho Saigon được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ruby Soho Saigon chưa? Rất đáng để thử đấy!

S52-1, Pham Van Nghi, Sky Garden 2, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Ruby Soho Saigon