Saigon Craft Bar And Grill ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Saigon Craft Bar And Grill tại 68 Ly Long Tuong St My Phuc Apartment Building Phu My Hung District 7, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Saigon Craft Bar And Grill được 5 điểm. Hãy thử đến Saigon Craft Bar And Grill trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

68 Ly Long Tuong St My Phuc Apartment Building Phu My Hung District 7, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Saigon Craft Bar And Grill