Vegan Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 23B Nguyen Huu Canh Ward 22, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Vegan Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Vegan Kitchen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Vegan Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

23B Nguyen Huu Canh Ward 22, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: