Kiyota Sushi Sake Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Kiyota Sushi Sake Restaurant tại 53 Pham Viet Chanh Ward 19, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Kiyota Sushi Sake Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Kiyota Sushi Sake Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

53 Pham Viet Chanh Ward 19, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: