TOUS Les JOURS ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy TOUS Les JOURS tại 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 ,BÌnh Thạnh Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá TOUS Les JOURS được 5 điểm. Hãy thử đến TOUS Les JOURS trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : TOUS Les JOURS