UCC Coffee Roastery ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (133)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy UCC Coffee Roastery tại Saigon Pearl, Bình Thạnh Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá UCC Coffee Roastery được 5 điểm. Hãy thử đến UCC Coffee Roastery trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Saigon Pearl, Bình Thạnh

Mở cửa:
Thứ hai: 7:00 AM – 7:30 PM
Thứ ba: 7:00 AM – 7:30 PM
Thứ tư: 7:00 AM – 7:30 PM
Thứ năm: 7:00 AM – 7:30 PM
Thứ sáu: 7:00 AM – 7:30 PM
Thứ bảy: 7:00 AM – 7:30 PM
Chủ nhật: 7:00 AM – 7:30 PM

Địa điểm ăn uống xung quanh : UCC Coffee Roastery