Lac Thai Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 71/2 Mac Thi buoi St., District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Lac Thai Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lac Thai Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Lac Thai Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

71/2 Mac Thi buoi St., District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: