The Royal Pavilion ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến Level 4, 57-69F Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Royal Pavilion. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Royal Pavilion được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Royal Pavilion chưa? Rất đáng để thử đấy!

Level 4, 57-69F Dong Khoi Street District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://theroyalpavilion.thereveriesaigon.com/en/