R&J Italian Lounge & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy R&J Italian Lounge & Restaurant tại 22 - 36 Nguyen Hue Blvd. Level B1, The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá R&J Italian Lounge & Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến R&J Italian Lounge & Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

22 - 36 Nguyen Hue Blvd. Level B1, The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: