Japanese Udon Donnosuke Mi Vang ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Japanese Udon Donnosuke Mi Vang tại 968 Nguyen Van Linh District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Japanese Udon Donnosuke Mi Vang được 5 điểm. Hãy thử đến Japanese Udon Donnosuke Mi Vang trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

968 Nguyen Van Linh District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Japanese Udon Donnosuke Mi Vang