The Long @ Times Square ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 36 22, Nguyễn Huệ ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Long @ Times Square. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Long @ Times Square được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Long @ Times Square chưa? Rất đáng để thử đấy!

36 22, Nguyễn Huệ

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 35,000đ - 80,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 0:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 0:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 0:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 0:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 0:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 0:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 0:00 PM