Pho 24 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Pho 24 tại 73 71, Dong khoi st, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pho 24 được 5 điểm. Hãy thử đến Pho 24 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

73 71, Dong khoi st, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: