Cafe Cardinal ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 6th Floor, 22-36 Nguyen Hue Boulevard The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cafe Cardinal. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Cardinal được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Cardinal chưa? Rất đáng để thử đấy!

6th Floor, 22-36 Nguyen Hue Boulevard The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: