Villa Romaine Restaurants & Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 197 Nguyen Van Huong Street Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 7000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Villa Romaine Restaurants & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Villa Romaine Restaurants & Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Villa Romaine Restaurants & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

197 Nguyen Van Huong Street Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 7000 Vietnam

Mở cửa: