Trung Nguyen Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (902)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 80 Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Trung Nguyen Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Trung Nguyen Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Trung Nguyen Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

80 Đồng Khởi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 6:30 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 6:30 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 6:30 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 6:30 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 6:30 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 6:30 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 6:30 AM – 10:00 PM