Hakataya Fukurou ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 8a/C1 Thai van Lung District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hakataya Fukurou. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hakataya Fukurou được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hakataya Fukurou chưa? Rất đáng để thử đấy!

8a/C1 Thai van Lung District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: