Papa's Chicken ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 346 Truong Sa, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Papa's Chicken. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Papa's Chicken được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Papa's Chicken chưa? Rất đáng để thử đấy!

346 Truong Sa, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: