KKAEN Da Kuffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (2 reviews)
ZoneVietnam reviews (2)

Bạn có thể tìm thấy KKAEN Da Kuffee tại 1A Hoa Lan, phường 2 ,Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá KKAEN Da Kuffee được 5 điểm. Hãy thử đến KKAEN Da Kuffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

1A Hoa Lan, phường 2

Giá từ : 30,000đ - 80,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00–22:00
Thứ ba: 10:00–22:00
Thứ tư: 10:00–22:00
Thứ năm: 10:00–22:00
Thứ sáu: 10:00–22:00
Thứ bảy: 10:00–22:00
Chủ nhật: 10:00–22:00

https://www.tiktok.com/@kkaen.cafe

pandaviet-zonevietnam pandaviet-zonevietnam - 5/5

𝐂À 𝐏𝐇Ê 𝐊𝐊𝐀𝐄𝐍 𝐁Á𝐍 𝐗𝐔𝐘Ê𝐍 𝐓Ế𝐓

pandaviet-zonevietnam pandaviet-zonevietnam - 5/5

Một quán cf mới toanh vừa xuất hiện trong lòng Sài Gòn

Đánh giá

Địa điểm ăn uống xung quanh : KKAEN Da Kuffee