BiaCraft Artisan Ales - Truong Sa ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (827)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 300 Trường Sa, Phường 7 ,Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy BiaCraft Artisan Ales - Truong Sa. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, BiaCraft Artisan Ales - Truong Sa được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến BiaCraft Artisan Ales - Truong Sa chưa? Rất đáng để thử đấy!

300 Trường Sa, Phường 7

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 11:00 PM