Moc Lan 2 Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (140)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 54 Cù Lao, Phường 2 ,Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Moc Lan 2 Hotel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Moc Lan 2 Hotel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Moc Lan 2 Hotel chưa? Rất đáng để thử đấy!

54 Cù Lao, Phường 2

Mở cửa: