Take a Bake ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 65 Ha Huy Tap, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Take a Bake. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Take a Bake được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Take a Bake chưa? Rất đáng để thử đấy!

65 Ha Huy Tap, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Take a Bake