Banh Mi Ba Lắc ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 49 Nguyen Hue Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Banh Mi Ba Lắc. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banh Mi Ba Lắc được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Banh Mi Ba Lắc chưa? Rất đáng để thử đấy!

49 Nguyen Hue Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: