Ba Sach Crab Noodle Soup ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 66 Hoa Cuc Street P. 7, Quan Phu Nhuan, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ba Sach Crab Noodle Soup. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ba Sach Crab Noodle Soup được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ba Sach Crab Noodle Soup chưa? Rất đáng để thử đấy!

66 Hoa Cuc Street P. 7, Quan Phu Nhuan, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: