Confidant Restaurant & Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (98)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 45 Đường số 2, Tân Phong ,Quận 7 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Confidant Restaurant & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Confidant Restaurant & Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Confidant Restaurant & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

45 Đường số 2, Tân Phong

Quận/Huyện : Quận 7

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Confidant Restaurant & Bar