Protein Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Protein Kitchen tại 10 Hung Gia 2, Phuong Tan Phong, Quan 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Protein Kitchen được 5 điểm. Hãy thử đến Protein Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

10 Hung Gia 2, Phuong Tan Phong, Quan 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: