Moc Lan 1 Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (43)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 64/8 Cù Lao, Phường 2 ,BÌnh Thạnh Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Moc Lan 1 Hotel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Moc Lan 1 Hotel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Moc Lan 1 Hotel chưa? Rất đáng để thử đấy!

64/8 Cù Lao, Phường 2

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: Open 24 hours
Thứ ba: Open 24 hours
Thứ tư: Open 24 hours
Thứ năm: Open 24 hours
Thứ sáu: Open 24 hours
Thứ bảy: Open 24 hours
Chủ nhật: Open 24 hours