Bánh Xèo 46A ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (62)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Bánh Xèo 46A tại 46 Đinh Công Tráng, Tân Định ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bánh Xèo 46A được 5 điểm. Hãy thử đến Bánh Xèo 46A trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

46 Đinh Công Tráng, Tân Định

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 25,000đ - 50,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 2:00 PM, 4:00 – 9:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 2:00 PM, 4:00 – 9:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 2:00 PM, 4:00 – 9:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 2:00 PM, 4:00 – 9:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 2:00 PM, 4:00 – 9:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 2:00 PM, 4:00 – 9:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 2:00 PM, 4:00 – 9:00 PM