Tib Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (271)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Tib Restaurant tại 187 Ter Hai Bà Trưng, Phường 6 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Tib Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Tib Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

187 Ter Hai Bà Trưng, Phường 6

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 110,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM