Home Finest Saigon Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (658)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 252 Điện Biên Phủ, Phường 7 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Home Finest Saigon Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Home Finest Saigon Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Home Finest Saigon Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

252 Điện Biên Phủ, Phường 7

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 300,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 11:30 - 23:00
Thứ ba: 11:30 - 23:00
Thứ tư: 11:30 - 23:00
Thứ năm: 11:30 - 23:00
Thứ sáu: 11:30 - 23:00
Thứ bảy: 11:30 - 23:00
Chủ nhật: 11:30 - 23:00